Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym i Potrzebującym Opieki SENIOR

STOWARZYSZENIE NA RZECZ
POMOCY LUDZIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM i POTRZEBUJĄCYM OPIEKI

Naszym celem jest wsparcie finansowe i rzeczowe osób w trudnej sytuacji materialnej, szczególnie niepełnosprawnych, chorych, ofiar przemocy w rodzinie, seniorów ze środowisk po byłych państwowych gospodarstwach rolnych PGR.

Prowadzone działania: organizacja imprez integracyjnych oraz prowadzenie instytucjonalnych form opieki (DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych).

Obszary działań

  • Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca
  • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
  • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
  • Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

W imieniu Stowarzyszenia "Senior" w Piotrowicach zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie 1 % podatku za rok 2016 na rzecz naszej organizacji.

KRS 0000013932

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego, która pomaga osobom wymagającym wsparcia, organizacjom i instytucjom, dzieciom i młodzieży z terenu naszej gminy. Prowadzimy również placówkę dla 41 osób jaką jest Dom Pomocy Społecznej w Piotrowicach. Fundujemy dwa stypendia dla wyróżniających się uczniów szkół licealnych, dofinansowujemy coroczne Bale Seniora. Nasz wkład jest też widoczny w budowie drogi w Piotrowicach i we Włościborzu. Organizujemy wspólnie z sołectwami choinki noworoczne fundując paczki a także wspieramy imprezy integracyjne organizowane przez sołtysów. Świadczymy nieodpłatnie usługi rehabilitacyjne dla seniorów z terenu naszej gminy.

To tylko niektóre formy naszej działalności, które są możliwe dzięki naszym sponsorom oraz wpłatom z tytułu 1% podatku od osób fizycznych. Dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą, abyście wsparli nasze Stowarzyszenie za co już z góry dziękujemy.

Z poważaniem Za zarząd Stowarzyszenia "Senior
Antoni Bernatowicz

WebDesign Q Tomasz Kolasa © 2012

Top Desktop version